ประชุมผู้ปกครอง

May
23

วันที่ 22 พฤษภาคม​ 2565 
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบาย
การจัดการศึกษา และแนวทางการดูแลนักเรียนในด้านการเรียนและความประพฤติภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

Posted By admin read more

นิทรรศการศิลปะ

May
23

วันที่​ 20 พฤษภาคม​ 2565​  
โรงเ​รียนเทศบาล​  ๔ (วัดคลองเรียน)​ ​โดย ผอ. ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูเข้าร่วมงานนิทรรศการศิลปะ ชุด "เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่" 
และการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่" ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่
เฉลิมพระเกียรติฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

รับมอบเครื่องดนตรีไทย(ขิม)

May
23

วันที่​ 20 พฤษภาคม​ 2565​  
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) โดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมรับมอบขิม เครื่องดนตรีไทย
จากคุณไพโรจน์ พฤกษา ผู้ปกครอง ด.ช.กันตพล พฤกษา นักเรียนชั้น ป.4/1 
เพื่อใช้ในการสอนดนตรีไทยให้แก่นักเรียน

Posted By admin read more

้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

May
20

วันที่​ 17 พฤษภาคม​ 2565​  
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ นางบุญสิริ รำจวนจร ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
สำนักการศึกษา ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนแบบ on-site
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2565​ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

Posted By admin read more

กิจกรรม Big Cleaning Day

May
13

วันนที่ 10 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร 
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในโรงเรียน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำ
จากสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

ประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าปาเต๊ะ

May
13

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
โรงเรียนเทศบาล ๔  (วัดคลองเรียน) โดย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าปาเต๊ะ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

Posted By admin read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค

May
13

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
คณะผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค

Posted By admin read more

ต้อนรับบุคลากร

May
13

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร คณะผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับครูพัชรินทร์ นิรันดร์พุฒิ และครูนารีรัตน์ ภู่กัน
ที่โอนย้ายมาจากโรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ด้วยความยินดียิ่ง

Posted By admin read more

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

May
10

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ดำเนินการประชุมคณะครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2565  
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียน

Posted By admin read more

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

May
10

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS