ประกาศ

Nov
18

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พย 64 ผ่านระบบ Zoom

Posted By admin read more

ประชาสัมพันธ์

Nov
01

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
https://drive.google.com/file/d/1QL2aLDebCzQkIlBOGqh0BL2Qa2-P1jFK/view?u...

Posted By admin read more

แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา

Oct
12

พระมหาสันชัย ฐิตเมโธ เจ้าอาวาสวัดคลองเรียน  นายผล มุนีสิทธิ์อดีตสรรพสามิตจังหวัด  
นายมงคล พูลประภัย อดีตรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พันเอกธรรมรัตน์ บุญศรีรัตน์
ตัวแทนในนามมูลนิธิพระครูปัญญาภิมัณฑ์ (พ่อท่านแก้ว) มอบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
จำนวน 6 เครื่อง  และนายผล มุนีสิทธิ์ อดีตสรรพสามิตจังหวัด ร่วมกับ นายมงคล พูลประภัย
อดีตรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบส่วนตัวคนละ 2 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 10 เครื่อง 
ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ในช่วงภาวะการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19

Posted By admin read more

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Oct
01

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Aug
10

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอเลื่อนการเปิดเรียน
ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Posted By admin read more

ยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1

Jul
30

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อ ม.1

Posted By admin read more

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Jun
24

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอเลื่อนเปิดเรียนจากวันที่ 28 มิถุนายน 2564
เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา


Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS