น้อมเกล้า

ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนฯ

ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษา เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสภานักเรียน

วันไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

คณะครูร่วมอบรมโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิชาฮิสลามศึกษาและวิชาพุทธศาสนา

คณะครูร่วมอบรมโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาฮิสลามศึกษาและวิชาพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๑ -๖ ในระหว่างวันที่  3 - 4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมวันพระ (2 มิถุนายน 2560)

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันพระที่ 2 มิถุนายน 2560 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

คณะครูเข้าร่วมอบรม Active Learning

คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรม " Active Learning" ณ สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมวันพระ 25 พฤษภาคม 2560

25 พฤษภาคม 2560 ตรงกับ แรม 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันพระ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันพระขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS