แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา

Oct
12

พระมหาสันชัย ฐิตเมโธ เจ้าอาวาสวัดคลองเรียน  นายผล มุนีสิทธิ์อดีตสรรพสามิตจังหวัด  
นายมงคล พูลประภัย อดีตรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พันเอกธรรมรัตน์ บุญศรีรัตน์
ตัวแทนในนามมูลนิธิพระครูปัญญาภิมัณฑ์ (พ่อท่านแก้ว) มอบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
จำนวน 6 เครื่อง  และนายผล มุนีสิทธิ์ อดีตสรรพสามิตจังหวัด ร่วมกับ นายมงคล พูลประภัย
อดีตรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบส่วนตัวคนละ 2 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 10 เครื่อง 
ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ในช่วงภาวะการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19

Posted By admin read more

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Oct
01

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Aug
10

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอเลื่อนการเปิดเรียน
ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Posted By admin read more

ยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1

Jul
30

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อ ม.1

Posted By admin read more

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Jun
24

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอเลื่อนเปิดเรียนจากวันที่ 28 มิถุนายน 2564
เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา


Posted By admin read more

ประกาศจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Jun
11

ขอเลื่อนการมาโรงเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จากวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

Posted By admin read more

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

Jun
06

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
คลิกรับชมวีดีโอ
https://drive.google.com/file/d/1Hbe6uH3KkXlFYLJnPOLgtQ3wATNDd0Xr/view?u...

Posted By admin read more

รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่

Jun
06

4 มิถุนายน 2564  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นางฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรม
"รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่"  ร่วมทำความสะอาดบริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียน บริเวณถนนศรีภูวนารถ 
ศูนย์สาธารณสุข และหน้าวัดคลองเรียน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ตามนโยบายของพล.ต.ท. สาคร  ทองมุณี  นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
ชมคลิป https://www.youtube.com/watch?v=V8gxvKhczHM&t=37s

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS