น้อมเกล้า

บุคลากรร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่รุจิรา คุณแม่ของคุณครูนวลมณี ไตรภูมิ

17 กันยายน 2560 บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่รุจิรา คุณแม่ของคุณครูนวลมณี ไตรภฺูมิ ณ วัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี

นักเรียนแสดงงานเลี้ยงรับรองมุขมนตรีรัฐเปอร์ลิศ สหพันธรัฐมาเลเซีย

7 กันยายน 2560 นักเรียนไปร่วมแสดงในงานเลี้ยงรับรอง มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิศ สหพันธรัฐมาเลเซีย พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่อาวุโส ซี่งได้เดินทางมาดูงาน ด้านกิจการสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ โรงแรมเซ็นธารา หาดใหญ่ 

โครงการปลูกป่าชายเลน

8 กันยายน 2560 นักเรียนร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน ณ สำนักสงฆ์แหลมโพธิ์

นักเรียน และบุคลากรร่วมแห่หมฺรับรับทำบุญ ณ วัดคลองเรียน

6 กันยายน 2560 นักเรียน และบุคลากรร่วมแห่หมฺรับรับทำบุญ ณ วัดคลองเรียน

โนราเคสตร้า

1 กันยายน 2560 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมรับชมคอนเสิร์ตวงหาดใหญ่ออเคสตร้า ประจำปี 2560 "โนราเคสตร้า" ณ หอประชุมจัตุรัสนครหาดใหญ่

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์

30 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และสถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

ฉีดวัคซีน นักเรียนป.1 และ ป.6

ฉีดวัคซีน นักเรียนป.1 และ ป.6 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

 

นักศึกษาทันตแพทย์ ตรวจช่องปากนักเรียน

30 สิงหาคม 2560 นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรวจช่องปากและให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS