นักเรียนอนุบาลเข้าแข่งขันกีฬาช้างน้อยเกม

Sep
12

11 กันยายน 2562 นักเรียนอนุบาลเข้าแข่งขันกีฬาช้างน้อยเกม ณ สนามกีฬาจิระนคร

 

 

 

 

Posted By admin read more

โครงการห้องสมุดมีชีวิต

Sep
12

นักเรียนเข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิต ณ ห้องสมุดโรงเรียน

 

 

 

 

Posted By admin read more

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

Sep
12

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหัดขาย ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

 

 

 

 

Posted By admin read more

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ

Sep
12

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียน

 

 

 

Posted By admin read more

นักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเยาวชนนอกระบบการศึกษา

Sep
12

นักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเยาวชนนอกระบบการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

Posted By admin read more

นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมสวนสมุนไพร

Sep
12

นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมสวนสมุนไพร (การทำลูกประคบและน้ำสมุนไพร) ณ ห้องประชุมโรงเรียน

 

 

 

 

Posted By admin read more

นักเรียนเข้าร่วมอบรมและแข่งขันบังคับหุ่นยนต์

Sep
12

นักเรียนเข้าร่วมอบรมและแข่งขันบังคับหุ่นยนต์ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

 

 

Posted By admin read more

นักเรียน ป.4/3 และ ป.4/4 มาอบรมศิลปะที่หอศิลป์

Sep
12

นักเรียน ป.4/3 และ ป.4/4 มาอบรมศิลปะที่หอศิลป์ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันแม่

Aug
09

8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ 

 

 

 

 

Posted By admin read more

นักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

Aug
09

นักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำจังหวัดสงขลา

 

 

 

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS