ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านกรอกแบบสอบถาม

May
07

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน ในการกรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามลิงค์ที่ส่งมาค่ะ https://forms.gle/dAyo5b8vCAqpYeVS7

หรือ QR Code ด้านล่าง

 

Posted By admin read more

ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ "เรียนรู้อยู่ที่บ้าน" โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน ๓ ช่องทางการรับชม

Apr
29

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓   โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ 

Posted By admin read more

เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่าน นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2-ป.6

Apr
18

เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
อนุบาลปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk

Posted By admin read more

แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียน

Apr
17

แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จากวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

 

 

Posted By admin read more

การดูผลการสอบผ่าน Application

Mar
26

ท่านผู้ปกครองและนักเรียนสามารถดูผลการสอบผ่าน Application ได้ โดยให้ทำตามขั้นตอนดังในภาพ

Posted By admin read more

ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

Mar
13

10 มีนาคม 2563 คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

 

 

 

 

Posted By admin read more

ขอเลื่อนวันรับผลการสอบของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนได้แจ้งกำหนดวันที่นักเรียนมารับผลการสอบในวันที่ 24 มีนาคม 2563 นั้น ปรากฎว่าช่วงนี้มีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ไปทั่วโลก เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเป็นการป้องกันการติดเชื้อกับนักเรียน โรงเรียนจึงขอเลื่อนวันรับผลการสอบของนักเรียนเป็น วันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเด็กดีศรีคลองเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Feb
25

โครงการเด็กดีศรีคลองเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการอบรมและนำนักเรียนทัศนศึกษา..เปิดโลกทรรศน์ ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ.63
ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้จังหวัดกระบี่ 

 

 

 

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล "ญ.ว.เปิดบ้านวิชาการ YorWor Open House 2020" ครั้งที่ 8

Feb
22

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 1 รางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมกิจกรรม "ญ.ว.เปิดบ้านวิชาการ YorWor Open House 2020" ครั้งที่ 8

 

 

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS