โนราเคสตร้า

1 กันยายน 2560 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมรับชมคอนเสิร์ตวงหาดใหญ่ออเคสตร้า ประจำปี 2560 "โนราเคสตร้า" ณ หอประชุมจัตุรัสนครหาดใหญ่

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์

30 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และสถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

ฉีดวัคซีน นักเรียนป.1 และ ป.6

ฉีดวัคซีน นักเรียนป.1 และ ป.6 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

 

นักศึกษาทันตแพทย์ ตรวจช่องปากนักเรียน

30 สิงหาคม 2560 นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรวจช่องปากและให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 

กิจกรรมวันพระ (29 สิงหาคม 2560)

กิจกรรมวันพระ (29 สิงหาคม 2560) ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

กีฬาอนุบาลช้างน้อยเกม

นักเรียนระดับอนุบาล เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาลช้างน้อยเกม ณ สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่

ฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันและคางทูม

ฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันและคางทูม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันแม่

11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียน

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

31 กรกฎาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรม ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน โดยมี ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในงาน 

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS