กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเทศบาล4 (วัดคลองเรียน) ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดหัดขาย เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยให้นักเรียนนำสินค้าหรืออาหารของตนเองมาขายในบริเวณที่จัดงานตามที่กำหนด

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

นักเรียนสอบธรรมศึกษา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และนักเรียนชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 สอบธรรมศึกษา

นักเรียนร่วมแสดงในงานลอยกระทง

นักเรียนร่วมแสดงในงานลอยกระทง ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บุคลากรร่วมพิธีแสดงความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่สรวงสวรรค์ “เสด็จสู่ฟากฟ้าสุรารัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล”

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมพิธีแสดงความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่สรวงสวรรค์ “เสด็จสู่ฟากฟ้าสุรารัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล” ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560  ณ สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

บุคลากรร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บุคลากรร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร. ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์

 

วันปิยมหาราช

เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

ทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

9 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมสมโภชณ์กฐิน ณ วัดคลองเรียน และในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

เดินทางไปส่งครูจารุวรรณ เพชรย้อย

16 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เดินทางไปส่งครูจารุวรรณ เพชรย้อย  เนื่องจากย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชาการ ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลกรร่วมต้อนรับ ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร

6 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลกรร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร 

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS