คณะครูร่วมอบรมโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิชาฮิสลามศึกษาและวิชาพุทธศาสนา

คณะครูร่วมอบรมโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาฮิสลามศึกษาและวิชาพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๑ -๖ ในระหว่างวันที่  3 - 4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมวันพระ (2 มิถุนายน 2560)

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันพระที่ 2 มิถุนายน 2560 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

คณะครูเข้าร่วมอบรม Active Learning

คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรม " Active Learning" ณ สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมวันพระ 25 พฤษภาคม 2560

25 พฤษภาคม 2560 ตรงกับ แรม 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันพระ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันพระขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้

นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จำนวน 10 คน
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 คน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) จำนวน 25 คน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จำนวน 17 คน
โรงเรียนสตูลวิทยา จำนวน 1 คน
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จำนวน 2 คน
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จำนวน 1 คน
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จำนวน 3 คน

 

 นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และอื่น ๆ

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จำนวน 4 คน
หาดใหญ่วิทยาลัย 2 จำนวน 3 คน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) จำนวน 1 คน
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จำนวน 1 คน
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย จำนวน 1 คน
โรงเรียนมัธยมจิตจัณ จำนวน 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ จำนวน 18 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จำนวน 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ จำนวน 6 คน
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จำนวน 9 คน
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร จำนวน 5 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ จำนวน 1 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จำนวน 3 คน
วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม จำนวน 1 คน
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 1 คน
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จำนวน 1 คน

 

งานเลี้ยงเกษียณอายุคุณวิไล ชูกำเนิด

งานเลี้ยงเกษียณอายุคุณวิไล ชูกำเนิด และเลี้ยงขอบคุณคุณครูจุฑามาศ วิสมิตะนันทน์ และนักศึกษาฝึกสอนทุกคน ณ โรงแรมบีพีหาดใหญ่

 

อบรมภาษาอังกฤษ

ครูและบุคลากรในโรงเรียนอบรมภาษาอังกฤษ English Training for Thai Teachers ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

นักเรียนอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร

นักเรียนอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีนายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS