คณะครูอบรมการสอนแจกลูกและพหุปัญญา

8 ธันวาคม 2561 คณะครูอบรมการสอนแจกลูกและพหุปัญญา ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ (สาย 1) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมยุวพุทธ ณ วัดคลองเรียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไป ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไป ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และสถาบันคดีศึกษา จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไกลไป ณ แหลมสมิหลา

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไกลไป ณ แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ

วันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2561 บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมงานรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันพ่อ

4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมวันพ่อ ณ ห้องประชุมโรงเรียน โดยมีกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมการแสดงขับร้องประสานเสียง และการแสดงดนตรีซิมโฟนี  ตัวแทนนักเรียนอ่านประวัติวันพ่อ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย พิธีมอบรางวัลกิจกรรมวันพ่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชมนิทรรศการวันพ่อ ณ.ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

คณะครูร่วมงานนิทรรศการศิลปะเด็ก ชุด "ความสุข" ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 คณะครูร่วมงานนิทรรศการศิลปะเด็ก ชุด "ความสุข"  ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก

29 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

27-28 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.จามิกรณ์ ดีแก้ และด.ญ.อนงค์นาถ ผงศรี

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.จามิกรณ์ ดีแก้ และด.ญ.อนงค์นาถ ผงศรี ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหนูน้อยนพมาศ 2018  รุ่นอายุ 10-12 ปี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ตลาดกรีนเวย์ หาดใหญ่  ด.ญ.จามิกรณ์ ดีแก้ว ชั้น ป.5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  และ ด.ญ.อนงค์นาถ ผงศรี ชั้น ป.5/2  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 และรางวัลป๊อบปูล่าโหวต

 

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS