กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

Jun
04

วันที่ 31 พฤษภาคม​ 2565
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  และคณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก
ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Posted By admin read more

ต้อนรับคุณครูณัฏฐ์ภาษณ์ หวั่นเส้ง

Jun
04

วันที่​ 2 มิถุนายน 2565
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔  (วัดคลองเรียน) นำโดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับคุณครูณัฏฐ์ภาษณ์  หวั่นเส้ง
เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเทศบาล​ ๔  (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Jun
04

วันที่​ 1 มิถุนายน 2565
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔  (วัดคลองเรียน) นำโดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2565
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

Posted By admin read more

วงดนตรีออเคสตร้า Windband ท.๔

May
29

วันที่ 27 พฤษภาคม​ 2565
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ได้นำวงดนตรีออเคสตร้า Windband ออกแสดง ณ สวนหย่อมบึงศรีภูวนาถ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกด้านความสามารถและพรสวรรค์ทางด้านดนตรีตามนโยบายด้านการศึกษากีฬา
ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ของ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติ
จาก นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้กำลังใจ

Posted By admin read more

รับมอบทุน

May
25

วันที่ 25 พฤษภาคม​ 2565
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) โดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะครู และนักเรียนรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน 
จากมูลนิธิต่งอี้เซิน ณ ห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

ประชุมผู้ปกครอง

May
23

วันที่ 22 พฤษภาคม​ 2565 
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบาย
การจัดการศึกษา และแนวทางการดูแลนักเรียนในด้านการเรียนและความประพฤติภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

Posted By admin read more

นิทรรศการศิลปะ

May
23

วันที่​ 20 พฤษภาคม​ 2565​  
โรงเ​รียนเทศบาล​  ๔ (วัดคลองเรียน)​ ​โดย ผอ. ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูเข้าร่วมงานนิทรรศการศิลปะ ชุด "เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่" 
และการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่" ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่
เฉลิมพระเกียรติฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

รับมอบเครื่องดนตรีไทย(ขิม)

May
23

วันที่​ 20 พฤษภาคม​ 2565​  
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) โดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมรับมอบขิม เครื่องดนตรีไทย
จากคุณไพโรจน์ พฤกษา ผู้ปกครอง ด.ช.กันตพล พฤกษา นักเรียนชั้น ป.4/1 
เพื่อใช้ในการสอนดนตรีไทยให้แก่นักเรียน

Posted By admin read more

้เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

May
20

วันที่​ 17 พฤษภาคม​ 2565​  
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ นางบุญสิริ รำจวนจร ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
สำนักการศึกษา ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนแบบ on-site
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2565​ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

Posted By admin read more

กิจกรรม Big Cleaning Day

May
13

วันนที่ 10 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร 
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในโรงเรียน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำ
จากสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS