รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผูู้สอนในระดับปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา สมัครและย่ื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ถนนศรีภูวนารถ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

บัณฑิตน้อย

31 มีนาคม ห 2561 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล รับประกาศนียบัตรจาก ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ๋ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

นิทรรศการการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2561

30-31 มีนาคม 2561 โรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเทศบาลนคหาดใหญ่

บุคลากรร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม "แสงธรรมโพธิญาณ"

 

24 มีนาคม 2561 บุคลากรร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม "แสงธรรมโพธิญาณ" ณ บ้านพรุธานี ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

22 มีนาคม 2561 บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

คณะครูร่วมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

19-21 มีนาคม 2561 คณะครูร่วมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

อบรมสำรวจไลเคนตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ

15-16 มีนาคม 2561 ครูเกศสรินทร์ และครูศรีสุดา นำนักเรียนจำนวน 20 คน เข้าอบรมสำรวจไลเคนตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS