เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณชุมชนคลองเรียน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

รองชนะเลิศอันดับ 1 การพูดสุนทรพจน์

เด็กหญิงบุญมี มณีนวล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการเยาวชนไทยมั่นใจ โตไปไม่โกง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) วัน 25 มิถุนายน 2561

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียนเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

วันไหว้ครู

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านลูกช้าง (ขายปลีก) โดยเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) และวัดคลองเรียน

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพร  พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมผู้ปกครอง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผูู้สอนในระดับปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผูู้สอนในระดับปฐมวัย จำนวน 2 อัตราดังนี้

1. นางกมลทิพย์  เนียมรินทร์

2. นางสาวนุช  บุญพิทักษ์

 ให้ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามารายงานตัวพร้อมทำสัญญาใน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เวลา 09.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผูู้สอนในระดับปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผูู้สอนในระดับปฐมวัย

1. นางสาวนุช  บุญพิทักษ์

2. นางกมลทิพย์  เนียมรินทร์

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS