ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Nov
06

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย รอง​ผู้​อำนวย​สถานศึกษา  และคณะครู จัดประชุมผู้ปกครอง
เพื่อแจกผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ และชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ให้แก่ผู้ปกครอง 
ณ​ สนามโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Nov
01

วันที่ 31 ตุลาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย คณะผู้บริหาร  ประชุมคณะครู และบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียน
 

Posted By admin read more

วันปิยะมหาราช

Nov
01

วันที่ 23 ตุลาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

Oct
21

วันที่ 21 ตุลาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

กิจกรรม จับจีบผ้าสวย

Oct
03

วันที่ 28 กันยายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ 
จัดโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม จับจีบผ้าสวย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Oct
03

วันที่ 27 กันยายน  2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565  เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา
และขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted By admin read more

กิจกรรมสารทเดือนสิบ

Oct
03

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ 
จัดกิจรรมวันสารทเดือนสิบให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี การแห่หมบ
มีการแห่หมบ ไปยังวัดคลองเรียน

Posted By admin read more

กิจกรรม อย.น้อย

Oct
03

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ 
จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม อย.น้อย ให้นักเรียนแกนนำเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

โครงการห้องเรียน CEP

Oct
03

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ 
จัดโครงการห้องเรียน CEP เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
สู่ความเป็นสากลให้กับนักเรียน  ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS