กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

Jun
30

วันที่ 29 มิถุนายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร 
ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย 
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

งาน Eat Pray Love @Hatyai กิน เที่ยว ไหว้ วิถีมงคลของคนหาดใหญ่

Jun
27

24  มิถุนายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)โดยนางฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การสนับสนุนการแสดงชุด ดิเกร์ฮูลู เพื่อร่วมแสดงโชว์ในงาน
"Eat Pray Love @Hatyai" กิน เที่ยว ไหว้ วิถีมงคลของคนหาดใหญ่
ณ บริเวณอาคารชิโนยูโรเบียน ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ ชมคลิปการแสดง 

25 มิถุนายน 2565
ให้การสนับสนุนการแสดงชุด “ระบำกินนรร่อนรำ” 
และ ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ชุดพหุวัฒนธรรมและศิลปะผ้าปาเต๊ะ

Posted By admin read more

งานหาดใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี”Power Of Hatyai"

Jun
19

วันที่ 19 มิถุนายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ 
ได้นำวงดนตรี ออเคสตร้า Windband ออกแสดง ณ งานหาดใหญ่ เที่ยวได้ทั้งปี”Power Of Hatyai"
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ3

Posted By admin read more

ฝึกอบรมทำน้ำหมักชีวภาพ

Jun
19

วันที่ 19 มิถุนายน 2565   
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) โดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นำนักเรียน​สายชั้น​ ป.4​ เข้าร่วมฝึกอบรม การทำน้ำ​หมัก​ชีวภาพ​ ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

HATYAI FEST 2022

Jun
19

วันที่ 17 มิถุนายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นำวงดนตรี T4 Wind  Band ออกแสดงในงาน HATYAI FEST 2022 ณ ลานกิจกรรม 
หน้าโรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออกด้านความสามารถ
และพรสวรรค์ทางด้านดนตรี ตามนโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ของ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่​  โดยได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมให้กำลังใจ

Posted By admin read more

จัดแข่งขันทักษะวิชาการรอบคัดเลือกตัวแทนเทศบาล

Jun
13

วันที่ 11 พฤษภาคม​ 2565
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) โดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูร่วมกับสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเทศบาล
ในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

กิจกรรมเพื่อนคู่คิด(ส์)กับภารกิจ"โรงเรียนปลอดขยะ"

Jun
13

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรม เพื่อนคู่คิด(ส์) กับภารกิจ "โรงเรียนปลอดขยะ"
ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศสอ.) กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประเทศไทย
และเครือข่ายสังคมลดขยะ (Less Plastic Thailand) โดยมีตัวแทนคณะครู
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมกิจกรรม

Posted By admin read more

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

Jun
13

วันที่ 9 พฤษภาคม​ 2565
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) โดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะครู และนักเรียนจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน(กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

Posted By admin read more

กิจกรรมวันไหว้ครู

Jun
13

วันที่​ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔  (วัดคลองเรียน) นำโดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหารคณะครู และนักเรียนร่วมทำกิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครูและได้แสดงถึงความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณ
และเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒธรรมอันดีงามของชาติไทย

Posted By admin read more

เทศบาลเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

Jun
13

วันที่ 6 มิถุนายน 2565
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
มอบหมาย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 
นางสาวสุทัศนันท์ เนียมรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมพบปะผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนพนักงานครูสังกัดเทศบาล
ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ของ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS