ประกาศจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Jun
11

ขอเลื่อนการมาโรงเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จากวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

Posted By admin read more

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

Jun
06

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
คลิกรับชมวีดีโอ
https://drive.google.com/file/d/1Hbe6uH3KkXlFYLJnPOLgtQ3wATNDd0Xr/view?u...

Posted By admin read more

รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่

Jun
06

4 มิถุนายน 2564  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นางฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมกิจกรรม
"รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่"  ร่วมทำความสะอาดบริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียน บริเวณถนนศรีภูวนารถ 
ศูนย์สาธารณสุข และหน้าวัดคลองเรียน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ตามนโยบายของพล.ต.ท. สาคร  ทองมุณี  นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
ชมคลิป https://www.youtube.com/watch?v=V8gxvKhczHM&t=37s

Posted By admin read more

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนเปิดภาคเรียน

May
28

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุม
หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
พร้อมด้วยนางสาว ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา นางบุญสิริ รำจวนจร 
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษาและหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คุณครูและเจ้าหน้าที่

Posted By admin read more

รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1 ปี 2564

May
27

รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1 ปี 2564 (แก้ไข)
https://drive.google.com/file/d/19Dejt0am5JbqQgTg9b5VB08BCctaWuIk/view?u...

Posted By admin read more

สรุปจำนวนนักเรียนศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2563

May
26

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) สรุปจำนวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

May
25

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียน ม.1
ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จำนวน 10 คน ดังนี้

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

May
25

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
ที่สอบเข้า ม.1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (ญ.ส.)
โปรแกรมทั่วไป จำนวน 11 คน จากเข้าสอบทั้งหมด 17 คน ดังนี้

Posted By admin read more

ประกาศจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

May
24

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS