นักเรียนร่วมแสดงในงานวันลอยกระทง

22 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนร่วมแสดงในงานลอยกระทง ณ สวนสาธาณะเทศบาลนครหาดใหญ่

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผู้ปกครองร่วมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

ทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561

 

คณะครูในโรงเรียนอบรม English Training Program 2018

11-12 ตุลาคม 2561 คณะครูในโรงเรียนอบรม English Training Program 2018 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

นักเรียนอบรมโครงการถนนสีขาว

นักเรียนอบรมโครงการถนนสีขาว ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

ตลาดนัดหัดขาย

นักเรียนร่วมโครงการตลาดนัดหัดขาย บริเวณสนามหน้าเสาธง ในวันที่ 28 กันยายน 2561

นิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)จัดนิทรรศการทางวิชาการในวันที่ 28 กันยายน 2561

 

วันสารทเดือนสิบ

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมงานวันสารทเดือนสิบ ณ วัดคลองเรียน

 

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS