ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2563

Feb
14

8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2563 ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

 

Posted By admin read more

ป้องกันโรคโควิด-19

Feb
14

7 กุมภาพันธ์ 2563 ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันมาฆบูชา

Feb
14

7 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาและเวียนเทียน ณ วัดคลองเรียน

 

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.2

Jan
29

28 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา

 

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ อนุบาล

Jan
29

24 มกราคม 2563 นักเรียนอนุบาลร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ณ สวนสัตว์สงขลา

 

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

Jan
29

3 กรกฎาคม  2563  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

 

Posted By admin read more

กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Jan
17

17 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ากิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ณ สงขลาอควาเรียม

 

 

 

 

Posted By admin read more

รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2563

Jan
17

รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารสำนักงานชั้น 2 ห้องธุรการ เว้นวันหยุดราชการ โทร 074-245992

Posted By admin read more

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

Jan
17

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารสำนักงานชั้น 2 ห้องธุรการ เว้นวันหยุดราชการ โทร 074-245992

Posted By admin read more

วันครู

Jan
17

16 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมกิจกรรมวันครู ณ จตุรัสนครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

 

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS