ประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าปาเต๊ะ

May
13

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
โรงเรียนเทศบาล ๔  (วัดคลองเรียน) โดย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าปาเต๊ะ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

Posted By admin read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค

May
13

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
คณะผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค

Posted By admin read more

ต้อนรับบุคลากร

May
13

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร คณะผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับครูพัชรินทร์ นิรันดร์พุฒิ และครูนารีรัตน์ ภู่กัน
ที่โอนย้ายมาจากโรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ด้วยความยินดียิ่ง

Posted By admin read more

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

May
10

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ดำเนินการประชุมคณะครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2565  
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียน

Posted By admin read more

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

May
10

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Posted By admin read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

May
06

6 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565
โดยมีนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ
เข้าร่วมประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน

Posted By admin read more

วันเทศบาล 24 เมษายน ประจำปี 2565

Apr
24

วันที่ 24 เมษายน 2565 
ภาคเช้า ครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) รับโล่เชิดชูเกียรติ ประเภทบุคลากรดีเด่น
และร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
ภาคบ่าย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ให้เกียรติร่วมกิจกรรม Big cleaning
กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ณ สนามกีฬาจิระนคร

Posted By admin read more

ประชาสัมพันธ์

Apr
16

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่จะนำนักเรียนมาทดสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ให้นักเรียน ตรวจ ATK  ก่อน 72  ชั่วโมง  โดยอาจซื้อชุดตรวจ
มาตรวจเองก็ได้ แค่นำผลตรวจที่เป็นลบ มายืนยันกับทางโรงเรียน

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

 

Posted By admin read more

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Apr
11
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เข้าสอบการประเมินพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียน ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ คลิกที่นี่
Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS