พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

26 กรกฎาคม 2561 บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

พิธีถวายเทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

นักเรียนและบุคลากรร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) และวัดคลองเรียน ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2561

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรมของนักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรมของนักเรียน ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดเกาะบกรัตนาราม อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

นักเรียน ป.5/4 เข้าร่วมกิจกรรมเยาชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

27 มิถุนายน 2561 นักเรียน ป.5/4 เข้าร่วมกิจกรรมเยาชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณชุมชนคลองเรียน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

รองชนะเลิศอันดับ 1 การพูดสุนทรพจน์

เด็กหญิงบุญมี มณีนวล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการเยาวชนไทยมั่นใจ โตไปไม่โกง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) วัน 25 มิถุนายน 2561

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียนเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

วันไหว้ครู

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านลูกช้าง (ขายปลีก) โดยเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS