กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Jan
02

19 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ณ สงขลาอควาเรียม อ.เมือง จ.สงขลา

 

 

 

 

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 เดินทางไกล

Jan
02

19 ธันวาคม ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 เดินทางไกล ณ สวนสาธารณเทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

 

 

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 เดินทางไกล

Jan
02

20 ธันวาคม 2562 ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 เดินทางไกล ณ สวนสาธารณเทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

 

 

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.2 เดินทางไกล

Jan
02

18 ธันวาคม 2562 ลูกเสือ-เนตรนารี ป.2 เดินทางไกล ณ วัดคลองเรียน

 

 

 

 

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1 เดินทางไกล

Jan
02

13 ธันวาคม 2562 ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไกล ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันพ่อ

Dec
12

5 ธันวาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันพ่อ และให้นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและวัดคลองเรียน

 

 

 

Posted By admin read more

นักเรียนสอบธรรมศึกษา

Dec
12

นักเรียนสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 255 คน ธรรมศึกษาชั้นโท 83 คน และธรรมศึกษาชั้นเอก 4 คน รวม 342 คน ณ ศูนย์สอบโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

 

 

 

Posted By admin read more

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Nov
21

17 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

Posted By admin read more

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

Nov
21

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

 

 

 

 

Posted By admin read more

การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

Nov
18

การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS