รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2564

Dec
23

รับสม้ครตั้งแต่วันที่ 4-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
ณ อาคารสำนักงานชั้น 2 ห้องธุรการ เว้นว้นหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์
ติดต่อสอบถาม โทร 074-245992

 

Posted By admin read more

ประชุมผู้ปกครอง

Dec
08

๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าวโรงเรียน
และผู้ปกครอง รวมทั้งพบครูประจำชั้นเพื่อแจ้งผลการพัฒนาการ/ผลการเรียน
และร่วมกันปรึกษาหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้าน

Posted By admin read more

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

Dec
08

๔ วันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนจัดกิกรรม วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม 
ของทุกปี เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อพ่อผู้มีพระคุณ

   

Posted By admin read more

วันปิยมหาราช

Oct
26

23 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) 
ร่วมพิธีบำเพ็ญศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

Oct
14

13 ตุลาคม 2563  คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ ๙) โดยมี พิธีทำบุญตักบารต  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
และ พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Posted By admin read more

ทอดกฐินสามัคคีวัดคลองเรียน

Oct
12

7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมทอดกฐินสามัคคีของวัดคลองเรียน
 เพื่อตอบแทนพระคุณในฐานะผู้ให้ที่ดินปลูกสร้างโรงเรียน  เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี
ของบ้านวัด และโรงเรียน และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่งคงสืบไป

 

Posted By admin read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563

Aug
13

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เย็น) คณะผู้บริหาร และ บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เข้าร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

 

Posted By admin read more

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

Aug
13

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Aug
13

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ ปี นำโดย ผอ.นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร  รองฯประสิทธิ์ 
ชุษณะวัคคีย์ คณะกรรมการสถานศึกษา บุลากรกร ครู นักเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง 

Posted By admin read more

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต

Aug
09

3-7 สิงหาคม 2563  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต โดยมีกิจกรรมให้นักเรียน
ร่วมสนุก และมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS