กิจกรรมวันวิสาขบูชา

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) และวัดคลองเรียน

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพร  พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมผู้ปกครอง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผูู้สอนในระดับปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผูู้สอนในระดับปฐมวัย จำนวน 2 อัตราดังนี้

1. นางกมลทิพย์  เนียมรินทร์

2. นางสาวนุช  บุญพิทักษ์

 ให้ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามารายงานตัวพร้อมทำสัญญาใน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เวลา 09.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผูู้สอนในระดับปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผูู้สอนในระดับปฐมวัย

1. นางสาวนุช  บุญพิทักษ์

2. นางกมลทิพย์  เนียมรินทร์

รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผูู้สอนในระดับปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา สมัครและย่ื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ถนนศรีภูวนารถ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

บัณฑิตน้อย

31 มีนาคม ห 2561 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล รับประกาศนียบัตรจาก ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ๋ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

นิทรรศการการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2561

30-31 มีนาคม 2561 โรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเทศบาลนคหาดใหญ่

บุคลากรร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม "แสงธรรมโพธิญาณ"

 

24 มีนาคม 2561 บุคลากรร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม "แสงธรรมโพธิญาณ" ณ บ้านพรุธานี ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS