โครงการวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย

1 สิงหาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมโครงการวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ณ บริวเณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

31 กรกฎาคม 2561 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลนครหาดใหญ่ ดังนี้

- 06.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 

- 11.00 น. ร่วมกิจกรรม“รวมพลังชาวหาดใหญ่ ทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning ริมคลองบริเวณโรงแรมไดอิชิ

- 08.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรฯ ของพนังงานสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

- 14.00 น. ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ด้วยหัวใจ ถวายในหลวง” ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

- 17.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ  ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์

บุคลากรของโรงเรียนร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

บุคลากรของโรงเรียนร่วมพิธีเวียบเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระพทุธมงคลมหาราช สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

26 กรกฎาคม 2561 บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

พิธีถวายเทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

นักเรียนและบุคลากรร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) และวัดคลองเรียน ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2561

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรมของนักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรมของนักเรียน ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดเกาะบกรัตนาราม อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

นักเรียน ป.5/4 เข้าร่วมกิจกรรมเยาชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

27 มิถุนายน 2561 นักเรียน ป.5/4 เข้าร่วมกิจกรรมเยาชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณชุมชนคลองเรียน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

รองชนะเลิศอันดับ 1 การพูดสุนทรพจน์

เด็กหญิงบุญมี มณีนวล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการเยาวชนไทยมั่นใจ โตไปไม่โกง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) วัน 25 มิถุนายน 2561

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS