นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามกีฬาเทศบาลนครหาดใหญ่

Feb
01

12 มกราคม 2562 นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามกีฬาเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

ท่องโลกกว้างทางการเรียนรูู้ ป.4

Feb
01

11 มกราคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไป ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และสถาบันทักษิณคดีศึกษาจังหวัดสงขลา ตามกิจกรรมท่องโลกกว้างทางการเรียนรูู้ ป.4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Posted By admin read more

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมและคริสต์มาสหรรษา

Feb
01

28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมและคริสต์มาสหรรษา ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 เข้าค่ายพักแรม

Dec
24

24 - 26 ธันวาคม 2561 ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 เข้าค่ายพักแรม ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ๋

Posted By admin read more

นักเรียนฃั้นอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้

Dec
24

24 ธันวาคม 2561 นักเรียนฃั้นอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ณ สวนสัตว์สงขลา

Posted By admin read more

นักเรียนฃั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้

Dec
24

นักเรียนฃั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยเดินทางไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Posted By admin read more

นักเรียนฃั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้

Dec
24

นักเรียนฃั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยเดินทางไป ณ สวนสัตว์สงขลา จ.สงขลา

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 เดินทางไกล

Dec
18

14 ธันวาคม 2561 ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 เดินทางไกล ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 เดินทางไกล

Dec
18

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 เดินทางไกล ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

คณะครูอบรมการสอนแจกลูกและพหุปัญญา

Dec
18

8 ธันวาคม 2561 คณะครูอบรมการสอนแจกลูกและพหุปัญญา ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ (สาย 1) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS