คณะครูร่วมอบรม Active Learning & DLIT

คณะครูร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรม Active Learning & DLIT ตามรอยพ่อ "สร้างคนดีแห่งแผ่นดิน" ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 ณ สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่

โครงการพัฒนาครูสู่ไทยแลนด์ 4.0

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)เดินทางศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาครูสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2560

ครูและนักเรียนอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ Thailand 4.0

ครูและนักเรียนอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ Thailand 4.0 ในระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิการยน 2560 ณ สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์

Big Cleaning

โรเรียนจัดกิจกรรม Big Cleaning ในช่วงบ่ายวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน

วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียน โดยมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ ให้กับนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ มาสอนออกแบบผลิตภัณฑ์เข็มกลัดแนวกราฟิก

28 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ มาสอนออกแบบผลิตภัณฑ์เข็มกลัดแนวกราฟิก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 ตั้งแต่เวลา 09.20 - 12.00 น.

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS