โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.5

โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.5 วันที่ 7 ธันวาคม 2559

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2559 โดยให้นักเรียนฝึกทำขนมเพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้และประกอบอาชีพของตนเอง

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 เข้าค่ายพักแรม

23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือเทศบาลนครหาดใหญ่

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความสามัคคีฯ

22 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมกิจกรรมรวมพลังแห้งความสามัคคีเพื่อน้อมถวายแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

นักเรียนสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา)

21 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา)

โครงการส่งเสริมรายได้

นักเรียนร่วมโครงการส่งเสริมรายได้ ณ ห้องประชุมโรงเรียน

กิจกรรมวันพระ 14 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมวันพระ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯและประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตครบ 30 วัน ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 หลังจากนั้นมีการประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

นักเรียนแข่งขันวาดภาพที่หอศิลป์

12 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพ ณ หอศิลป์ สวนสาธารณเทศบาลนครหาดใหญ่

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS