นักเรียนสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

22 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   (Local Competecy Test:LCT)

นักศึกษา มอ.มาให้ความรู้ตามโครงการสอนน้องรู้ทัน เทคโนโลยี COMPUTER

20 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาให้ความรู้กับนักเรียนตามโครงการสอนน้องรู้ทัน เทคโนโลยี COMPUTER ณ ห้องประชุมโรงเรียนชั้น 1

โครงการเด็กดีศรีคลองเรียน

นักเรียนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทะเลน้อยตามโครงการเด็กดีศรีคลองเรียน ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมวันตรุษจีน

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณเวทีสนามหน้าเสาธง

คณะครูอบรม Learning with iPad

คณะครูอบรม Learning with iPad ณ ห้องประชุมโรงเรียน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

นักเรียนเข้าค่าย English Camp 2018

นักเรียนเข้าค่าย English Camp 2018  ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

วันธรรมสวนะ 31 มกราคม 2561

31 มกราคม 2561 เป็นวันธรรมสวนะ โรงเรียนจัดกิจกรรมบริเวณสนามหน้าเสาธง

เปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.6

27 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมโครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้

โครงการยุวพุทธ

25-26 มกราคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมโครงการยุวพุทธ

วันธรรมสวนะ 24 มกราคม 2561

วันธรรมสวนะ ตรงกับวันที่ 24 มกราคม 2561 

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS