นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

Jul
19

นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย

 

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

Jul
19

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันศุกร์ที่ 13 กรกรฏาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

Jul
19

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันพระ

Jul
19

กิจกรรมวันพระ

 

 

 

 

Posted By admin read more

ตรวจฟันนักเรียน

Jun
28

27 มิถุนายน 2562 งานทันตสาธารณสุข ได้เข้ามาตรวจฟันนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีทึ่ 6 ตามโครงการเพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้ง 6 โรงเรียน

 

 

 

Posted By admin read more

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

Jun
28

25-26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียน

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่

Jun
28

26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

 

 

 

Posted By admin read more

นักเรียนรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นานาชาติ

Jun
28

23 มิถุนายน 2562 นักเรียนรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นานาชาติ ณ วัฒนธรรม ถนนราษฎร์ยินดี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

Posted By admin read more

พิธีไหว้ครู

Jun
13

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

 

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS