บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

Nov
21

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

 

 

 

 

Posted By admin read more

การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

Nov
18

การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

Posted By admin read more

ครูสายชั้นอนุบาลอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Oct
09

ครูสายชั้นอนุบาลอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

 

 

 

 

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

Oct
09

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่1 ถึง 2 ตุลาคม 2562 ดังนี้

* รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม ป.1 - ป61

* รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแอโรบิค ป.1 – ป.6

* รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4 – ป.6

* รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ป.1 – ป.3

* รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ป.4 – ป.6

* รางวัลเหรียญเงิน  ในการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 – ป.6

* รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1 – ป.3

* รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1 – ป.6

Posted By admin read more

ครูและบุคลากรในโรงเรียนอบรม English Training Program 2019

Oct
09

30 กันยายน 2562 ครูและบุคลากรในโรงเรียนอบรม English Training Program 2019 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

 

 

 

Posted By admin read more

วันสารทเดือนสิบ

Oct
09

25 กันยายน 2562 นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ โดยนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร่วมเดินแห่หมรับไปยังวัดคลองเรียน

 

 

 

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนครินทร์ รุ่งเรืองศักดิ์ นักเรียนชั้น ป.4

Sep
13

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนครินทร์  รุ่งเรืองศักดิ์  นักเรียนชั้น ป.4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รุ่นอายุ 9-10 ปี ประเภท ต่อสู้ LOMA CHAPIONSHIP MATCH จ.นครศรีธรรมราช

 

 

 

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดการกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับประถมศึกษา

Sep
13

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การประกวดการกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับประถมศึกษา

 

 

 

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนวพล คงปาน นักเรียนชั้น ป.5

Sep
13

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนวพล  คงปาน  นักเรียนชั้น ป.5 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเอ็กซ์ตรีม การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ จังหวัดสงขลา

 

 

 

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนอนุบาลที่ได้รับรางวัลชมเชยคะแนนรวม การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒

Sep
13

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนอนุบาลที่ได้รับรางวัลชมเชยคะแนนรวม การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS