ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 เข้าค่ายพักแรม

Dec
24

24 - 26 ธันวาคม 2561 ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 เข้าค่ายพักแรม ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ๋

Posted By admin read more

นักเรียนฃั้นอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้

Dec
24

24 ธันวาคม 2561 นักเรียนฃั้นอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ณ สวนสัตว์สงขลา

Posted By admin read more

นักเรียนฃั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้

Dec
24

นักเรียนฃั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยเดินทางไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

Posted By admin read more

นักเรียนฃั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้

Dec
24

นักเรียนฃั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยเดินทางไป ณ สวนสัตว์สงขลา จ.สงขลา

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 เดินทางไกล

Dec
18

14 ธันวาคม 2561 ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 เดินทางไกล ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 เดินทางไกล

Dec
18

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 เดินทางไกล ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

คณะครูอบรมการสอนแจกลูกและพหุปัญญา

Dec
18

8 ธันวาคม 2561 คณะครูอบรมการสอนแจกลูกและพหุปัญญา ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ (สาย 1) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted By admin read more

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

Dec
11

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมยุวพุทธ ณ วัดคลองเรียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Posted By admin read more

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไป ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

Dec
11

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไป ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และสถาบันคดีศึกษา จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้

Posted By admin read more

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไกลไป ณ แหลมสมิหลา

Dec
11

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไกลไป ณ แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS