คณะครูร่วมอบรมฯ

29-30 กรกฎาคม 2560 คณะครุูร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภาษาอังกฤษโดยครูไทย (EIS) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่แข่งขันในระดับสากล" ณ สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เวียนเเทียน ณ วัดคลองเรียน

7 กรกฎาคม 2560 นักเรียนร่วมเวียนเทียน ณ วัดคลองเรียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเช้าพรรษา

นักเรียนอนุบาลร่วมประกวดฟันในงานกาชาด

4 กรกฏาคม 2560 นักเรียนอนุบาลรว่มประกวด "หนูน้อย ฟันสวย ฟันดี ศรีกาชาด 60" ในงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 

วันสุนทรภู่สู่่วันภาษาไทย

28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจัดโครงการวันสุนทรภู่สู่่วันภาษาไทย ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โดยมีการแสดงของนักเรียนและมีการประกวดแข่งขันต่าง ๆ

 

ลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ก้าวไกลตามรอยพ่อ

ลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ก้าวไกลตามรอยพ่อ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราฃ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13

แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เข้าร่วม 11 กิจกรรม

ได้ 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และเกียรติบัตรเข้าร่วม 3 รายการ

ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนฯ

ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษา เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสภานักเรียน

วันไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS