รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2564

Jan
17

รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารสำนักงานชั้น 2 ห้องธุรการ เว้นวันหยุดราชการ
และวันนักขัตฤกษ์  โทร 074-245992

Posted By admin read more

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

Jan
17

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารสำนักงานชั้น 2 ห้องธุรการ เว้นวันหยุดราชการ โทร 074-245992

Posted By admin read more

วันครู

Jan
17

16 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมกิจกรรมวันครู ณ จตุรัสนครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมเปิดโลกทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Jan
17

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมเปิดโลกทางการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการในพระราชดำริฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันเด็ก

Jan
17

11 มกราคม 2563 โรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

 

 

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จ.ภ.วิชาการ '63

Jan
17

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง 4 เหรียญ   รางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญ และรางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ จากการข่งขันทักษะทางวิชาการ จ.ภ.วิชาการ 63 ณ จังหวัดสตูล 1.การใช้งานโปรแกรมMS.Paint.window   ได้เหรียญทอง
2.ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   ได้เหรียญทอง
3.คิดเลขเร็ว  ได้เหรียญทอง
4.ทดสอบความรู้สุขศึกษา  ได้เหรียญทอง
5.วาดภาพด้วยสีไม้  ได้เหรียญเงิน
6.ทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้เหรียญทองแดง

 

Posted By admin read more

กิจกรรมเปิดโลกทางการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Jan
17

10 มกราคม 2563 นักเรียนร่วมกิจกรรมเปิดโลกทางการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยได้เดินทางไปเรียนรู้ ณ ทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

Posted By admin read more

จับฉลากของขวัญวันเด็ก

Jan
17

9 มกราคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญให้กับนักเรียนเนื่องในวันเด็ก

 

 

 

 

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1 เข้าค่ายพักแรม

Jan
17

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1 เข้าค่ายพักแรม

 

 

 

 

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดีกับทีมวงดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

Jan
07

ขอแสดงความยินดีกับทีมวงดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (wind Ensemble) ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS