นักเรียนรับวุฒิบัตร

นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับวุฒิบัตร ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยมีนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงาน

วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

ทิศทางการจัดการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่

ผู้ปกครองนักเรียนร่วมฟังทิศทางการจัดการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่ จาก ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนจัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน งานวิชาการ จ.ภ.วิชาการ'59

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน งานวิชาการ จ.ภ.วิชาการ'59 นักเรียนได้รับรางวัล 2 เกียรติบัตรเหรียญทอง 2 เกียรติบัตรเหรียญเงิน 5 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง และเกียรติบัตรเข้าร่วม 7 รายการ

บุคลากรของโรงเรียนร่วมบริจาคโลหิต

บุคลากรของโรงเรียนร่วมบริจาคโลหิต อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันครู

คณะครูร่วมกิจกรรมวันครูในวันที่ 16 มกราคม 2560  ณ หอประชุม เทศบาลนครหาดใหญ่

กิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ๋ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS