ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผูู้สอนในระดับปฐมวัย

May
09

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผูู้สอนในระดับปฐมวัย จำนวน 2 อัตราดังนี้

1. นางกมลทิพย์  เนียมรินทร์

2. นางสาวนุช  บุญพิทักษ์

 ให้ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามารายงานตัวพร้อมทำสัญญาใน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เวลา 09.00 น.

Posted By admin read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผูู้สอนในระดับปฐมวัย

May
03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผูู้สอนในระดับปฐมวัย

1. นางสาวนุช  บุญพิทักษ์

2. นางกมลทิพย์  เนียมรินทร์

Posted By admin read more

รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

Apr
06

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผูู้สอนในระดับปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา สมัครและย่ื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ถนนศรีภูวนารถ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

Posted By admin read more

บัณฑิตน้อย

Apr
03

31 มีนาคม ห 2561 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล รับประกาศนียบัตรจาก ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ๋ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

นิทรรศการการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2561

Apr
03

30-31 มีนาคม 2561 โรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเทศบาลนคหาดใหญ่

Posted By admin read more

บุคลากรร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม "แสงธรรมโพธิญาณ"

Mar
24

 

24 มีนาคม 2561 บุคลากรร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม "แสงธรรมโพธิญาณ" ณ บ้านพรุธานี ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 
Posted By admin read more

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

Mar
24

22 มีนาคม 2561 บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

คณะครูร่วมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

Mar
24

19-21 มีนาคม 2561 คณะครูร่วมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS