ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

May
25

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
ที่สอบเข้า ม.1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (ญ.ส.)
โปรแกรมทั่วไป จำนวน 11 คน จากเข้าสอบทั้งหมด 17 คน ดังนี้

Posted By admin read more

ประกาศจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

May
24

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

ประชาสัมพันธ์

May
23

แนะนำ link สำหรับ หาความรู้ได้ทั้ง คุณครู  นักเรียน และผู้ปกครอง
https://www.xn--42c6cjgb4d4d9f.com/
หาความรู้ได้ทั้งครู เด็ก และผู้ปกครอง

 

Posted By admin read more

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

May
21

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 
จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ขอให้ผู้ปกครองที่นักเรียน
อยู่ในพื้นที่นอกจังหวัดสงขลาได้เตรียมการให้นักเรียนในปกครองของท่านมากักตัวอยู่ในพื้นที่
จังหวัดสงขลา อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเปิดเรียนวันที่ 14 มิย. 2564 
จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน

Posted By admin read more

แจ้งผู้ปกครองนักเรียน

May
21

รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564
ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อและสแกน QR-CODE เข้าไลน์กลุ่มห้องเรียน
เพื่อใช้ติดต่อกับครูประจำชั้น
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1
https://drive.google.com/file/d/1HYGPPyJOQBVb1VfH7UWn_mJVJgGjYuJY/view?u...

Posted By admin read more

แจ้งผู้ปกครองนักเรียน

May
20
รายชื่อนักเรียน ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2564 
ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อและสแกน QR-CODE
เข้าไลน์กลุ่มของห้องเรียนเพื่อใช้ติดต่อกับครูประจำชั้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Posted By admin read more

ประชาสัมพันธ์

May
18

เชิญชวนประชนชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 
ตามรายละเอียดค่ะ

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดี

May
16

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)ขอแสดงความยินดีกับ
นายกิตติ  สังข์ศิริ   ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางสาวฤทัยรัตน์  จินดาพล  ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายยงยุทธ  ช่วยวงศ์  ข้าราชการบำนาญ

Posted By admin read more

แจ้งเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564

May
14

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอเลื่อนการเปิดเรียน
จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS