ทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรร่วมทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

 

ผูกผ้าหน้าโรงเรียน

ผูกผ้าหน้าโรงเรียน

งานเกษียณอายุราชการรองปทุมภรณ์ และคุณครูจุฑามาศ

งานเกษียณอายุราชการรองปทุมภรณ์ ณรงค์กูล และคุณครูจุฑามาศ วิสมิตะนันทน์

กิจกรรมวันแม่

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

 

 

โครงการปลูกป่าชายเลน

โครงการปลูกป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 38 (สงขลา) ต.ชะแล อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

 

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

 

 

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ท.3 กับ ท.4 "มะเม่าเกมส์"

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ท.3 กับ ท.4 "มะเม่าเกมส์"  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

 

 

 

กิจกรรมวันพระ (4 กรกฎาคม 2559)

กิจกรรมวันพระ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2559

 

 

 

หาดใหญ่วิชาการ

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในงานหาดใหญ่วิชาการ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559

 

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS