นักศึกษา มอ.มาให้ความรู้ตามโครงการสอนน้องรู้ทัน เทคโนโลยี COMPUTER

Mar
16

20 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาให้ความรู้กับนักเรียนตามโครงการสอนน้องรู้ทัน เทคโนโลยี COMPUTER ณ ห้องประชุมโรงเรียนชั้น 1

Posted By admin read more

โครงการเด็กดีศรีคลองเรียน

Feb
19

นักเรียนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทะเลน้อยตามโครงการเด็กดีศรีคลองเรียน ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

Posted By admin read more

กิจกรรมวันตรุษจีน

Feb
15

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณเวทีสนามหน้าเสาธง

Posted By admin read more

คณะครูอบรม Learning with iPad

Feb
15

คณะครูอบรม Learning with iPad ณ ห้องประชุมโรงเรียน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

Posted By admin read more

นักเรียนเข้าค่าย English Camp 2018

Feb
15

นักเรียนเข้าค่าย English Camp 2018  ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

วันธรรมสวนะ 31 มกราคม 2561

Jan
31

31 มกราคม 2561 เป็นวันธรรมสวนะ โรงเรียนจัดกิจกรรมบริเวณสนามหน้าเสาธง

Posted By admin read more

เปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.6

Jan
31

27 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมโครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้

Posted By admin read more

โครงการยุวพุทธ

Jan
31

25-26 มกราคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมโครงการยุวพุทธ

Posted By admin read more

วันธรรมสวนะ 24 มกราคม 2561

Jan
31

วันธรรมสวนะ ตรงกับวันที่ 24 มกราคม 2561 

Posted By admin read more

เปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.4

Jan
31

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมโครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS