ประกาศรับสม้ครนักเรียนอนุบาล

Jan
07
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 25 มีนาคม 2565
Posted By admin read more

การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

Jan
04

ประกาศเทศบาลนครหาดใหญ่
เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

Posted By admin read more

คลิปอวยพรปีใหม่ 2565

Jan
03

ขอเชิญรับชมคลิปอวยพรปีใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

https://www.youtube.com/watch?v=pT8vtupvYWM

Posted By admin read more

กิจกรรมวันพ่อ online

Dec
30
วันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมวันพ่อในรูปแบบ online
- ประดิษฐ์การ์ดอวยพร - ชิ้นงานบูรณาการ - จัดนิทรรศการออนไลน์ - วาดภาพระบายสี

Posted By admin read more

นิเทศการสอน online ครูผู้สอน

Dec
30

คณะผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมนิเทศการสอนในรูปแบบ​ Online​ ด้วยโปรแกรม​ Zoom​ , Google Meet , line ของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอน​ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19​ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564

Posted By admin read more

ประกาศ

Nov
18

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พย 64 ผ่านระบบ Zoom

Posted By admin read more

ประชาสัมพันธ์

Nov
01

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
https://drive.google.com/file/d/1QL2aLDebCzQkIlBOGqh0BL2Qa2-P1jFK/view?u...

Posted By admin read more

แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา

Oct
12

พระมหาสันชัย ฐิตเมโธ เจ้าอาวาสวัดคลองเรียน  นายผล มุนีสิทธิ์อดีตสรรพสามิตจังหวัด  
นายมงคล พูลประภัย อดีตรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พันเอกธรรมรัตน์ บุญศรีรัตน์
ตัวแทนในนามมูลนิธิพระครูปัญญาภิมัณฑ์ (พ่อท่านแก้ว) มอบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
จำนวน 6 เครื่อง  และนายผล มุนีสิทธิ์ อดีตสรรพสามิตจังหวัด ร่วมกับ นายมงคล พูลประภัย
อดีตรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบส่วนตัวคนละ 2 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 10 เครื่อง 
ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ในช่วงภาวะการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19

Posted By admin read more

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Oct
01

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS