สมโภชองค์กฐิน ณ วัดโคกนาว

Nov
12

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนร่วมสมโภชองค์กฐิน ณ วัดโคกนาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

Posted By admin read more

โครงการเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

Nov
11

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

คณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

Nov
11

คณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 สำหรับครูประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Posted By admin read more

พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Nov
01

โรเรียนจัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน โดยมี ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

Posted By admin read more

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาคุณครูปทิตตา ผุดวัฒน์

Oct
30

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาคุณครูปทิตตา ผุดวัฒน์ ณ วัดคลองเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559

Posted By admin read more

งานบำเพ็ญกุุศลศพพระครูปัญญาภิมัณฑ์ (พ่อท่านแก้ว)อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองเรียน

Oct
30

ผู้บริหาร ครู แลุะบุคลากรร่วมงานบำเพ็ญกุุศลศพพระครูปัญญาภิมัณฑ์ (พ่อท่านแก้ว) อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองเรียน 22-28 ตุลาคม 2559

Posted By admin read more

คุณครูอนุบาลอบรม "กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามนโยบาย Thailand Education 4.0"

Oct
30

คุณครูอนุบาลอบรม "กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามนโยบาย Thailand Education 4.0" ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Posted By admin read more

วันปิยมหาราช

Oct
30

วันปิยมหาราช

Posted By admin read more

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

Oct
30

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าโรงแรมลีการ์เด็นท์

Posted By admin read more

ทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

Oct
30

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรร่วมทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

 
Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS