โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.3

Dec
19

โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.3

Posted By admin read more

โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.1

Dec
19

โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.1

Posted By admin read more

โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้อนุบาล

Dec
19

เปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้อนุบาล

Posted By admin read more

โครงการยุวพุทธ

Dec
09

นักเรียนร่วมโครงการยุวพุทธ ณ วัดภูเขาหลง อ.เมือง จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559

 

Posted By admin read more

ทำบุญครบ 50 วันพ่อท่านแก้ว

Dec
09

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมงานทำบุญครบ 50 วันพ่อท่านแก้ว

Posted By admin read more

ผู้บริหารเทศบาลและโรงเรียนร่วมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ

Dec
08

ผู้บริหารเทศบาลและโรงเรียนร่วมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 รองชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 "ร้อยเอ็ดเกมส์" ระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559

Posted By admin read more

โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.5

Dec
08

โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.5 วันที่ 7 ธันวาคม 2559

Posted By admin read more

โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.2

Dec
08

โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.2

Posted By admin read more

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้

Nov
30

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2559 โดยให้นักเรียนฝึกทำขนมเพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้และประกอบอาชีพของตนเอง

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 เข้าค่ายพักแรม

Nov
24

23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS