กิจกรรมวันเด็ก

Jan
19

กิจกรรมวันเด็ก ณ สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ใน วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันพระ

Jan
08

กิจกรรมวันพระ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2558 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน

 

 

 

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 เดินทางไกล

Jan
08

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 เดินทางไกล
 
 
 
 
 
 
Posted By admin read more

งานเลี้ยงคณะครูและบุคลากรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Jan
04

งานเลี้ยงคณะครูและบุคลากรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 
 
 
 
 
Posted By admin read more

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Jan
04

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิเช่น การแสดงของนักเรียน การจับของขวัญให้นักเรียน เป็นต้น

 

 

 

Posted By admin read more

ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Jan
04

โรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนร้บปีใหม่ขึ้นในวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโดยมีนายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานในพิธี

 

 

Posted By admin read more

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร

Dec
24

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร

 

 

 

 

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป. 6 เข้าค่ายพักแรม

Dec
24

ลูกเสือ-เนตรนารี ป. 6 เข้าค่ายพักแรม

 

 

 

Posted By admin read more

อบรมภาษาอังกฤษ

Dec
24

อบรมภาษาอังกฤษ

 

 

 

Posted By admin read more

ค่ายยุวพุทธ

Dec
24

ค่ายยุวพุทธ
 
 
 
 
 

 

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS