อบรมภาษาอังกฤษ

Apr
06

ครูและบุคลากรในโรงเรียนอบรมภาษาอังกฤษ English Training for Thai Teachers ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

นักเรียนอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร

Apr
06

นักเรียนอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีนายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

Posted By admin read more

นักเรียนรับวุฒิบัตร

Apr
06

นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับวุฒิบัตร ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยมีนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

Posted By admin read more

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง

Apr
06

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงาน

Feb
27

วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

Posted By admin read more

ทิศทางการจัดการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่

Feb
27

ผู้ปกครองนักเรียนร่วมฟังทิศทางการจัดการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่ จาก ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

Feb
27

โรงเรียนจัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

Posted By admin read more

งานวิชาการ กอบกาญจน์ Open House "ฉันเกิดในรัชการลที่ ๙"

Feb
02

งานวิชาการ กอบกาญจน์ Open House "ฉันเกิดในรัชการลที่ ๙"

Posted By admin read more

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน งานวิชาการ จ.ภ.วิชาการ'59

Feb
02

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน งานวิชาการ จ.ภ.วิชาการ'59 นักเรียนได้รับรางวัล 2 เกียรติบัตรเหรียญทอง 2 เกียรติบัตรเหรียญเงิน 5 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง และเกียรติบัตรเข้าร่วม 7 รายการ

Posted By admin read more

บุคลากรของโรงเรียนร่วมบริจาคโลหิต

Feb
02

บุคลากรของโรงเรียนร่วมบริจาคโลหิต อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS