วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Aug
15

เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

 

 

Posted By admin read more

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ท.3 กับ ท.4 "มะเม่าเกมส์"

Aug
15

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ท.3 กับ ท.4 "มะเม่าเกมส์"  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

Posted By admin read more

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

Jul
21

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันพระ (4 กรกฎาคม 2559)

Jul
21

กิจกรรมวันพระ ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฏาคม 2559

 

 

 

Posted By admin read more

หาดใหญ่วิชาการ

Jun
23

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในงานหาดใหญ่วิชาการ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559

 

Posted By admin read more

เลือกตั้งสภานักเรียน

Jun
23

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เลือกตั้งสภานักเรียน 

 

 

 

Posted By admin read more

วันไหว้ครู

Jun
23

กิจกรรมไหว้ครูจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณสนามโรงเรียน

 

 

 

Posted By admin read more

วันวิสาขบูชา

Jun
23

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 20 พฤษภาคม 2559

 

 

 

Posted By admin read more

วันมาฆบูชา

Feb
26

19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนและวัดคลองเรียน

 

 

 

Posted By admin read more

วันมาฆบูชา

Feb
26

19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนและวัดคลองเรียน

 

 

 

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS