กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

Aug
06

วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2558 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตรงกับวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสถาบันศาสนา ซึ่งนักเรียนทุกคนควรปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดียึดมั่นคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันพุทธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ในเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) และนำนักเรียนไปทำกิจกรรมเวียนเทียนที่วัดคลองเรียนตามลำดับ

Posted By admin read more

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Aug
05

เนื่องในวันที่ 31 กรกฏาคม 2558 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ครบ 108 ปี โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS