วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

Aug
01

31 กรกฎาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรม ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน โดยมี ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในงาน 

Posted By admin read more

คณะครูร่วมอบรมฯ

Jul
31

29-30 กรกฎาคม 2560 คณะครุูร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับภาษาอังกฤษโดยครูไทย (EIS) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่แข่งขันในระดับสากล" ณ สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

Posted By admin read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

Jul
31

28 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Posted By admin read more

เวียนเเทียน ณ วัดคลองเรียน

Jul
07

7 กรกฎาคม 2560 นักเรียนร่วมเวียนเทียน ณ วัดคลองเรียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเช้าพรรษา

Posted By admin read more

นักเรียนอนุบาลร่วมประกวดฟันในงานกาชาด

Jul
07

4 กรกฏาคม 2560 นักเรียนอนุบาลรว่มประกวด "หนูน้อย ฟันสวย ฟันดี ศรีกาชาด 60" ในงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 

Posted By admin read more

วันสุนทรภู่สู่่วันภาษาไทย

Jul
07

28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจัดโครงการวันสุนทรภู่สู่่วันภาษาไทย ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โดยมีการแสดงของนักเรียนและมีการประกวดแข่งขันต่าง ๆ

 

Posted By admin read more

ลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ก้าวไกลตามรอยพ่อ

Jul
07

ลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ก้าวไกลตามรอยพ่อ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราฃ

Posted By admin read more

แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13

Jul
07

แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เข้าร่วม 11 กิจกรรม

ได้ 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และเกียรติบัตรเข้าร่วม 3 รายการ

Posted By admin read more

ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนฯ

Jun
15

ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Posted By admin read more

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

Jun
15

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษา เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสภานักเรียน

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS