ทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

Oct
24

9 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมสมโภชณ์กฐิน ณ วัดคลองเรียน และในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

Posted By admin read more

เดินทางไปส่งครูจารุวรรณ เพชรย้อย

Oct
24

16 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เดินทางไปส่งครูจารุวรรณ เพชรย้อย  เนื่องจากย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชาการ ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

Posted By admin read more

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลกรร่วมต้อนรับ ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร

Oct
09

6 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลกรร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร 

Posted By admin read more

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลกรร่วมไปส่ง ผอ.สภาวดี ติ้นสกุล

Oct
09

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลกรร่วมไปส่ง ผอ.สภาวดี ติ้นสกุล เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)

Posted By admin read more

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

Oct
09

  2- 4 ตุลาคม 2560 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 4(วัดคลองเรียน)ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 11 กิจกรรมได้รับรางวัล 10 กิจกรรมดังนี้ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับประถม เหรียญทองอันดับ 2. แอโรบิคเหรียญทองอันดับ  3. โครงงานคุณธรรมเหรียญทองอันดับ 3 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงมัธยมต้น  เหรียญทองอันดับ 5 story telling มัธยมต้นเหรียญเงินอันดับ 2 เรียงร้อยถ้อยความมัธยมต้น เหรียญเงินในอันดับ 4  multi skill  มัธยมต้น ได้ลำดับที่ 2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์มัธยมต้น ลำดับที่ 3 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงป.1-ป.6 ได้รางวัลเหรียญเงินประติมากรรม ป.4-ป.6 เหรียญเงิน และการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดปะ ป.4- ป.6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม

Posted By admin read more

นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนร่วมร้องเพลงชาติ

Oct
09

28 กันยายน 2560 เป็นวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนร่วมร้องเพลงชาติ ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

Posted By admin read more

คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

Oct
09

  คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

Posted By admin read more

บุคลากรร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่รุจิรา คุณแม่ของคุณครูนวลมณี ไตรภูมิ

Sep
18

17 กันยายน 2560 บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่รุจิรา คุณแม่ของคุณครูนวลมณี ไตรภฺูมิ ณ วัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี

Posted By admin read more

นักเรียนแสดงงานเลี้ยงรับรองมุขมนตรีรัฐเปอร์ลิศ สหพันธรัฐมาเลเซีย

Sep
11

7 กันยายน 2560 นักเรียนไปร่วมแสดงในงานเลี้ยงรับรอง มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิศ สหพันธรัฐมาเลเซีย พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่อาวุโส ซี่งได้เดินทางมาดูงาน ด้านกิจการสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ โรงแรมเซ็นธารา หาดใหญ่ 

Posted By admin read more

โครงการปลูกป่าชายเลน

Sep
11

8 กันยายน 2560 นักเรียนร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน ณ สำนักสงฆ์แหลมโพธิ์

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS