สอบนักธรรม

Dec
22

สอบนักธรรม

 

 

Posted By admin read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

Dec
22

ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา

 

 

Posted By admin read more

โครงการถนนสีขาว

Dec
22

โครงการถนนสีขาว

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันพระ

Dec
22

กิจกรรมวันพระ

 

 

Posted By admin read more

ประชุมผู้ปกครอง

Dec
17

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

 

Posted By admin read more

ทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

Dec
04

คณะครูและบุคลากรร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

 

 

Posted By admin read more

วันปิยมหาราช

Dec
04

คณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ สวนสาธารณเทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

Posted By admin read more

ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยา

Dec
04

นักเรียนและบุลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมกันต้อนรับผู้อำนวนการคนใหม่ ผู้อำนวยการวิทยา กลางวัง

 

 

 

Posted By admin read more

วันสารทเดือนสิบ

Dec
04

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ ณ วัดคลองเรียน

 

 

 

Posted By admin read more

พระธรรมทูตพบกับนักเรียน

Dec
04

พระธรรมทูตพบกับนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียน

 

 

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS