คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

Oct
09

  คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

Posted By admin read more

บุคลากรร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่รุจิรา คุณแม่ของคุณครูนวลมณี ไตรภูมิ

Sep
18

17 กันยายน 2560 บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่รุจิรา คุณแม่ของคุณครูนวลมณี ไตรภฺูมิ ณ วัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี

Posted By admin read more

นักเรียนแสดงงานเลี้ยงรับรองมุขมนตรีรัฐเปอร์ลิศ สหพันธรัฐมาเลเซีย

Sep
11

7 กันยายน 2560 นักเรียนไปร่วมแสดงในงานเลี้ยงรับรอง มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิศ สหพันธรัฐมาเลเซีย พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่อาวุโส ซี่งได้เดินทางมาดูงาน ด้านกิจการสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ โรงแรมเซ็นธารา หาดใหญ่ 

Posted By admin read more

โครงการปลูกป่าชายเลน

Sep
11

8 กันยายน 2560 นักเรียนร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน ณ สำนักสงฆ์แหลมโพธิ์

Posted By admin read more

นักเรียน และบุคลากรร่วมแห่หมฺรับรับทำบุญ ณ วัดคลองเรียน

Sep
11

6 กันยายน 2560 นักเรียน และบุคลากรร่วมแห่หมฺรับรับทำบุญ ณ วัดคลองเรียน

Posted By admin read more

โนราเคสตร้า

Sep
11

1 กันยายน 2560 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมรับชมคอนเสิร์ตวงหาดใหญ่ออเคสตร้า ประจำปี 2560 "โนราเคสตร้า" ณ หอประชุมจัตุรัสนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้

Sep
11

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์

Sep
11

30 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และสถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

Posted By admin read more

ฉีดวัคซีน นักเรียนป.1 และ ป.6

Sep
11

ฉีดวัคซีน นักเรียนป.1 และ ป.6 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

 

Posted By admin read more

นักศึกษาทันตแพทย์ ตรวจช่องปากนักเรียน

Sep
11

30 สิงหาคม 2560 นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรวจช่องปากและให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS