งานเลี้ยงคณะครูและบุคลากรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

งานเลี้ยงคณะครูและบุคลากรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิเช่น การแสดงของนักเรียน การจับของขวัญให้นักเรียน เป็นต้น

 

 

 

ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนร้บปีใหม่ขึ้นในวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโดยมีนายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานในพิธี

 

 

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร

 

 

 

 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป. 6 เข้าค่ายพักแรม

ลูกเสือ-เนตรนารี ป. 6 เข้าค่ายพักแรม

 

 

 

อบรมภาษาอังกฤษ

อบรมภาษาอังกฤษ

 

 

 

ค่ายยุวพุทธ

ค่ายยุวพุทธ
 
 
 
 
 

 

 

รวมพลังต้านการโกง

รวมพลังต้านการโกง

 

 

 

วันพ่อ

วันพ่อ

 

 

 

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS