นักเรียนแข่งขันวาดภาพที่หอศิลป์

12 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพ ณ หอศิลป์ สวนสาธารณเทศบาลนครหาดใหญ่

ทอดกฐิน ณ วัดโคกนาว

12 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมทอดกฐิน ณ วัดโคกนาว ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

สมโภชองค์กฐิน ณ วัดโคกนาว

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนร่วมสมโภชองค์กฐิน ณ วัดโคกนาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

โครงการเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือเทศบาลนครหาดใหญ่

คณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

คณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 สำหรับครูประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรเรียนจัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน โดยมี ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาคุณครูปทิตตา ผุดวัฒน์

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาคุณครูปทิตตา ผุดวัฒน์ ณ วัดคลองเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559

งานบำเพ็ญกุุศลศพพระครูปัญญาภิมัณฑ์ (พ่อท่านแก้ว)อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองเรียน

ผู้บริหาร ครู แลุะบุคลากรร่วมงานบำเพ็ญกุุศลศพพระครูปัญญาภิมัณฑ์ (พ่อท่านแก้ว) อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองเรียน 22-28 ตุลาคม 2559

คุณครูอนุบาลอบรม "กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามนโยบาย Thailand Education 4.0"

คุณครูอนุบาลอบรม "กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามนโยบาย Thailand Education 4.0" ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS