โครงการยุวพุทธ

นักเรียนร่วมโครงการยุวพุทธ ณ วัดภูเขาหลง อ.เมือง จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559

 

ทำบุญครบ 50 วันพ่อท่านแก้ว

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมงานทำบุญครบ 50 วันพ่อท่านแก้ว

ผู้บริหารเทศบาลและโรงเรียนร่วมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ

ผู้บริหารเทศบาลและโรงเรียนร่วมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 รองชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 "ร้อยเอ็ดเกมส์" ระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559

โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.5

โครงการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ป.5 วันที่ 7 ธันวาคม 2559

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2559 โดยให้นักเรียนฝึกทำขนมเพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้และประกอบอาชีพของตนเอง

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 เข้าค่ายพักแรม

23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือเทศบาลนครหาดใหญ่

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความสามัคคีฯ

22 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมกิจกรรมรวมพลังแห้งความสามัคคีเพื่อน้อมถวายแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

นักเรียนสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา)

21 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา)

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS