กิจกรรมวันเด็ก

Jan
17

11 มกราคม 2563 โรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

 

 

Posted By admin read more

นิเทศการสอน online ของครูผู้สอน

Jan
17

คณะผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมนิเทศการสอนในรูปแบบ​ Online​ ด้วยโปรแกรม​ Zoom​ , Google Meet , line ของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอน​ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19​ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564

Posted By admin read more

กิจกรรมเปิดโลกทางการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Jan
17

10 มกราคม 2563 นักเรียนร่วมกิจกรรมเปิดโลกทางการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยได้เดินทางไปเรียนรู้ ณ ทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

Posted By admin read more

จับฉลากของขวัญวันเด็ก

Jan
17

9 มกราคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญให้กับนักเรียนเนื่องในวันเด็ก

 

 

 

 

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1 เข้าค่ายพักแรม

Jan
17

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1 เข้าค่ายพักแรม

 

 

 

 

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดีกับทีมวงดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

Jan
07

ขอแสดงความยินดีกับทีมวงดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (wind Ensemble) ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Jan
02

27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใหักับนักเรียน ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

 

 

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Jan
02

19 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ณ สงขลาอควาเรียม อ.เมือง จ.สงขลา

 

 

 

 

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 เดินทางไกล

Jan
02

19 ธันวาคม ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 เดินทางไกล ณ สวนสาธารณเทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

 

 

Posted By admin read more

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 เดินทางไกล

Jan
02

20 ธันวาคม 2562 ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 เดินทางไกล ณ สวนสาธารณเทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

 

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS