งานบำเพ็ญกุุศลศพพระครูปัญญาภิมัณฑ์ (พ่อท่านแก้ว)อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองเรียน

ผู้บริหาร ครู แลุะบุคลากรร่วมงานบำเพ็ญกุุศลศพพระครูปัญญาภิมัณฑ์ (พ่อท่านแก้ว) อดีตเจ้าอาวาสวัดคลองเรียน 22-28 ตุลาคม 2559

คุณครูอนุบาลอบรม "กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามนโยบาย Thailand Education 4.0"

คุณครูอนุบาลอบรม "กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามนโยบาย Thailand Education 4.0" ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าโรงแรมลีการ์เด็นท์

ทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรร่วมทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

 

ผูกผ้าหน้าโรงเรียน

ผูกผ้าหน้าโรงเรียน

งานเกษียณอายุราชการรองปทุมภรณ์ และคุณครูจุฑามาศ

งานเกษียณอายุราชการรองปทุมภรณ์ ณรงค์กูล และคุณครูจุฑามาศ วิสมิตะนันทน์

กิจกรรมวันแม่

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

 

 

โครงการปลูกป่าชายเลน

โครงการปลูกป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 38 (สงขลา) ต.ชะแล อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

 

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

 

 

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS