กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

Dec
08

๔ วันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนจัดกิกรรม วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม 
ของทุกปี เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อพ่อผู้มีพระคุณ

   

Posted By admin read more

วันปิยมหาราช

Oct
26

23 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) 
ร่วมพิธีบำเพ็ญศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

Oct
14

13 ตุลาคม 2563  คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ ๙) โดยมี พิธีทำบุญตักบารต  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
และ พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Posted By admin read more

ทอดกฐินสามัคคีวัดคลองเรียน

Oct
12

7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมทอดกฐินสามัคคีของวัดคลองเรียน
 เพื่อตอบแทนพระคุณในฐานะผู้ให้ที่ดินปลูกสร้างโรงเรียน  เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี
ของบ้านวัด และโรงเรียน และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่งคงสืบไป

 

Posted By admin read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2563

Aug
13

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เย็น) คณะผู้บริหาร และ บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เข้าร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

 

Posted By admin read more

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

Aug
13

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Aug
13

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ ปี นำโดย ผอ.นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร  รองฯประสิทธิ์ 
ชุษณะวัคคีย์ คณะกรรมการสถานศึกษา บุลากรกร ครู นักเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง 

Posted By admin read more

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต

Aug
09

3-7 สิงหาคม 2563  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต โดยมีกิจกรรมให้นักเรียน
ร่วมสนุก และมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Posted By admin read more

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3

Aug
09

บ่ายวันศุกร์ที่ 31กรกฏาคม ๒๕๖๓  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 "เที่ยวปลอดภัย วิถีใหม่ New Normal 
ณ บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

วันสถาปนาโรงเรียนครบ ๑๑๓ ปี

Aug
08

๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓  ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมศิริมงคลและระลึกถึง
หลวงพ่อปาน ปุญญามณี ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ 
และมอบทุนการให้ศึกษาให้แก่นักเรียน

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS