วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

เนื่องในวันที่ 31 กรกฏาคม 2558 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ครบ 108 ปี โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558