ตลาดนัดสุขภาพ

วันที่ 20 พ.ย. 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้ปกครอง
นำนักเรียนชมรมดนตรีสากล แสดงดนตรีในตลาดนัดสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ลานข้างไอซ์โดม
สวนสาธารณะ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมให้กำลังใจ
และมอบของที่ระลึกให้กับนักดนตรี