ประดิษฐ์กระทง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อมอบให้กับวัดหาดใหญ่ใน
สำหรับจำหน่ายในงานประเพณีวันลอยกระทง