ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย รอง​ผู้​อำนวย​สถานศึกษา  และคณะครู จัดประชุมผู้ปกครอง
เพื่อแจกผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ และชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ให้แก่ผู้ปกครอง 
ณ​ สนามโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)