ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย คณะผู้บริหาร  ประชุมคณะครู และบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียน