ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

วันที่ 21 ตุลาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่