กิจกรรม จับจีบผ้าสวย

วันที่ 28 กันยายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ 
จัดโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม จับจีบผ้าสวย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)