กิจกรรม อย.น้อย

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ 
จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม อย.น้อย ให้นักเรียนแกนนำเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)