โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ 
จัดโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)