​กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ป.6

วันที่  9-10 กันยายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)​ โดย นาง​ฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
​และรองผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ พร้อมด้วยคณะครู​และนักเรียนสายชั้น ป.6 
เข้าร่วม​กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โดยมีกิจกรรมเข้าฐานและเดินทางไกล
ณ วัดควนจง และโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)