ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 9 กันยายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  โดย นางฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​
รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู​และบุคลากร​ ร่วมต้อนรับ​ ดร.กิตติ​ เรืองเริงกุลฤทธิ์​ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
​พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา​ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ตรวจเยี่ยม​โรงเรียน
เพื่อมอบนโยบาย ติดตาม รับฟังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการศึกษา