โครงการดอกไม้และสายแสง

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตัวแทน​คณะครู
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงดอกไม้และสายแสง ณ ลานเวทีหน้าศาลากลางน้ำ 
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่