แข่งทักษะวิชาการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ ตัวแทนครู และนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะงานวิชาการ
ณ โรงเรียน จุราภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช