เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-5

วันที่ 4 สิงหาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และประถมศึกษาปีที่ ๕ ร่วมจัด
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีณ สวนสาธารณะเทศบาล