กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู
และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต