วันสถาปนาโรงเรียน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย นางฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บรีหารและบุคลากรทุกท่าน ร่วมจัดกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 115 ปี และงานเปิดบ้านวิชาการ
โดยมีท่านสัมฤทธิ์  บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน