กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 30 มิถุนายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร 
ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ของลูกเสือเนตรนารี สายชั้น ป.5 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่