กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

วันที่ 29 มิถุนายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร 
ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย 
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)