งาน Eat Pray Love @Hatyai กิน เที่ยว ไหว้ วิถีมงคลของคนหาดใหญ่

24  มิถุนายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)โดยนางฐิติกาญจน์  คำนึงคุณากร 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การสนับสนุนการแสดงชุด ดิเกร์ฮูลู เพื่อร่วมแสดงโชว์ในงาน
"Eat Pray Love @Hatyai" กิน เที่ยว ไหว้ วิถีมงคลของคนหาดใหญ่
ณ บริเวณอาคารชิโนยูโรเบียน ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ ชมคลิปการแสดง 

25 มิถุนายน 2565
ให้การสนับสนุนการแสดงชุด “ระบำกินนรร่อนรำ” 
และ ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ชุดพหุวัฒนธรรมและศิลปะผ้าปาเต๊ะ