ฝึกอบรมทำน้ำหมักชีวภาพ

วันที่ 19 มิถุนายน 2565   
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) โดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นำนักเรียน​สายชั้น​ ป.4​ เข้าร่วมฝึกอบรม การทำน้ำ​หมัก​ชีวภาพ​ ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่