จัดแข่งขันทักษะวิชาการรอบคัดเลือกตัวแทนเทศบาล

วันที่ 11 พฤษภาคม​ 2565
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) โดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูร่วมกับสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเทศบาล
ในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)