กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่​ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔  (วัดคลองเรียน) นำโดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหารคณะครู และนักเรียนร่วมทำกิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครูและได้แสดงถึงความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณ
และเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒธรรมอันดีงามของชาติไทย