กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม​ 2565
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  และคณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก
ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2565