ต้อนรับคุณครูณัฏฐ์ภาษณ์ หวั่นเส้ง

วันที่​ 2 มิถุนายน 2565
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔  (วัดคลองเรียน) นำโดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับคุณครูณัฏฐ์ภาษณ์  หวั่นเส้ง
เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเทศบาล​ ๔  (วัดคลองเรียน)