วงดนตรีออเคสตร้า Windband ท.๔

วันที่ 27 พฤษภาคม​ 2565
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ได้นำวงดนตรีออเคสตร้า Windband ออกแสดง ณ สวนหย่อมบึงศรีภูวนาถ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกด้านความสามารถและพรสวรรค์ทางด้านดนตรีตามนโยบายด้านการศึกษากีฬา
ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ของ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติ
จาก นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้กำลังใจ