รับมอบทุน

วันที่ 25 พฤษภาคม​ 2565
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) โดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะครู และนักเรียนรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน 
จากมูลนิธิต่งอี้เซิน ณ ห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)